PODMÍNKY STUDIARezervace

- Rezervaci termínu můžete uskutečnit pouze telefonicky nebo přes rezervační formulář.

- Každý klient je povinnen vyplnit/sdělit všechny informace pravdivě a správně. V opačném případě nemusí studio rezervaci přijmout.

- Klient je seznámen s tím, že rezervaci musí provést s dostatečným předstihem 1-2 týdnů před konáním session. Rezervace služeb ze dne na den nejsou možné a to z důvodu již rezervovaných termínů pro jiné klienty.

- Studio je povinné nabídnout klientovi vždy nejbližší možný termín.

- K úplnému dokončení rezervace služeb bude klient vyzván k zaplacení rezervační zálohy ve výší hodinové sazby studia (450 Kč), která bude v den konání po jeho příchodu ihned vrácena na účet, ze kterého byla odeslána. Klient si také může vybrat, zda bude chtít rezervační zálohu vrátit, nebo ji využije jako předplatné na vybranou službu. 

- Klient je vždy informován dopředu o celkové částce za vybranou službu a studio se zavazuje, že tato částka je konečná a nepohyblivá. Vyjímku tvoří pozdní příchod do studia, výběr služby nad rámec rezervované služby, nebo případy kdy bude služba dohodnuta individuálně.  


Den konání session

- Session/konzultace začíná vždy ve sjednaný datum a čas.

- Studiový inženýr je vždy na místě ve sjednaný čas a studio je připraveno k okamžitému nahrávání. V opačném případě je povinnen udělit klientovi slevu ve výší 250 Kč a to i v případě, že bude klient informován s předstihem.

- Klient je povinnen dostavit se do studia včas. Chápeme, že občas mohou nastat komplikace a tak je nejjednoduší studio o pozdním příchodu včas informovat. V opačném případě, je klientovi účtována základní hodinová sazba ve výší 450 Kč a to i v případě 15ti minutového zpoždění. Tuto sazbu pak klient následně uhradí při placení vybrané služby na konci session.

- Pokud se klient nedostaví v den nahrávací session do studia nebo nebude studio informovat o své neúčasti do 48h před začátkem session, nezvniká mu nárok na vrácení rezervační zálohy.

- Klient má při studiové session nárok na kávu, chlazený nápoj i drobné občerstvení a studio je povinné klientovi toto drobné občerstvení zajistit.

- Klient je povinnen dostavit se do studia ve stavu schopném nahrávat. Klienta pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek není studio povinné přijmout a to bez nároku na vrácení rezervační zálohy.

- V prostorách studia jsou povoleny elektronické a jednorázové cigarety určené pro vaping. Zákaz platí pro kouření klasických cigaret a užívání omamných látek. Klasickou cigaretu je možné si zapálit venku vedle vchodu do studia.

- Klient má během nahrávací session nárok na pauzy a to vždy, kdy si sám určí. Pokud ale součet minut využitých k pauze překročí celkovou dobu nahrávací session nebo balíčku služby, bude tato skutečnost zohledněna v konečné částce vybrané služby a to z důvodu nadcházející session, kdy bude další klient přijat se zpožděním.

- Klient je povinnen zdržovat se pouze v prostorách studia a to : režie, nahrávací booth, relaxační místnost, hlavní chodba a toalety. Do jiných prostor v budově je přísný zákaz vstupu a manipulace s vybavením.

- Klient bere na vědomí, že objekt je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem.

- Klient bere na vědomí, že pokud vědomě nebo jakýmkoli nedopatřením poškodí majetek (vybavení) studia, bude vyzván k zaplacení vzniklé škody v plné výší poškozené věci. V takovém případě si studio vyžádá údaje klienta z jakéhokoli dokladu totožnosti a to vždy a pouze jméno a přijímení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Klient bude vyzván k podpisu smlouvy o ochraně osobních údajů. Následně bude klientovi vystavena faktura. Částku poškozené věci je pak klient povinnen uhradit dle domluvy se studiem nebo do 30 dnů ode dne konání session. V opačném případě bude studio nuceno dlužnou částku soudně vymáhat.

- Studio se zavazuje vytvořit pro klienta tu nejlepší atmosféru a profesionalitu služeb zohlednit v každém projektu bez ohledu na kvality nebo úroveň pokročilosti klienta v hudební branži. Klient si v den nahrávací session odnáší demo nahrávku ve formátu mp3 a wav, případně jednotlivé nahrané stopy, nebo v případě balíčku rec & sound hotovou skladbu připravenou k vydání.


Mix a mastering online

- Rezervace na mix a mastering online je možné provézt telefonicky, e-mailem nebo přes rezervační formulář na webu studia.

- Klient sdělí studiu svou představu a zašle všechny potřebné stopy ve formátu wav 44,1 kHz 16/24 bit nebo 48 kHz 16/24 bit ve stavu odpovídajícímu k mixu a masteringu.

- Studio vždy kontroluje projekt, který byl zaslán klientem a na základě analýzy informuje klienta o kvalitě jednotlivých stop, nebo v případě masteringu jedné stereo stopy.

- Studio nepřijímá na mix nebo mastering stopy, které nejsou zaslány v dostatečné kvalitě, vhodném formátu nebo odpovídajících hodnotách.

- Klient je povinnen sdělit studiu účel mixu/masteringu, zda bude skladba součástí několika skladeb v případě Alba/EP nebo bude vydána jako singl.

- Stopy by měly být vždy srozumitelně pojmenované.

- Pokud je vše v pořádku, studio informuje klienta o nejbližším možném termínu, kdy bude skladba hotová.

- Po dohodě bude klient vyzván k zaplacení zálohy ve výší 50% za vybranou službu. Zbytek částky doplácí klient až v den, kdy sám bude souhlasit s výsledkem, který studio zaslalo. 

- Práci na projektu studio započne až ve chvíli, kdy bude záloha připsána na účet studia.

- Studio vždy komunikuje s klientem v případě jakýchkoli nejasností nebo chyb v zaslaných stopách a řeší danou problematiku ihned.

- V případě, že komunikace ze strany klienta pokulhává, studio odkládá práci na projektu o 1 den. Pokud klient nadále nekomunikuje, studio dokončí práci na projektu i přes zmíněné situace. 

- Ve sjednaný den mezi klientem a studiem, je klientovi zaslán mix/mastering/stem mastering ve formě ukázky v délce 30 sekund.

- Po schválení ukázky klientem následuje doplacení zbylé částky.

- Jakmile bude částka připsána na účet studia, bude obratem klientovi zaslán hotový projekt v celé délce a to ve formátech mp3, wav 48 kHz 24bit a 44.1 kHz 16bit, pokud není dohodnuto jinak.

- Studio informuje klienta o přípsání doplacené částky na účet studia.

- Klient má nárok na dvě kola úprav po zaplacení zbylé částky a poslechu celé skladby.

*VŠECHNY ZÁLOHY A PLATBY JSOU PODLOŽENY JEDNOTLIVÝMI FAKTURAMI A KLIENT VŽDY OBDRŽÍ FAKTURU ZA ZAPLACENOU ČÁST SLUŽBY.


Vouchery

- Voucher lze zakoupit pouze telefonicky nebo formou e-mailu.

- Každý voucher má platnost 6 měsíců od darování.

- Klient, který voucher zakoupil je povinen nahlásit datum od kdy voucher nabyde platnosti (kdy bude darován). Dnem zakoupení platnost nezačíná.

- Při zakoupení voucheru, je nutné nahlásit jméno, příjímení a telefonní kontakt na osobu, které bude voucher darován.

- Každý voucher má svůj jedinečný identifikační kód a není možné ho zaměnit či využít dvakrát.

- Zakoupený voucher nelze vrátit nebo zpětně směnit za peníze.

- Služba pro kterou byl voucher zakoupen lze změnit pouze za předpokladu, že doba služby bude stejná jako doba služby na kterou byl voucher zakoupen tzn. službu REC & Sound lze zaměnit např. za 4 hodiny nahrávání / 2 hodiny mixu a 2 hodiny masteringu.

- Veškeré služby nad rámec zakoupeného voucheru jako hodinu nahrávání navíc, nebo jinou službu, je nutné doplatit na místě v den nahrávací session.

- Rezervace session je akceptovatelná nejpozději 14 dnů před skončením platnosti z důvodu obsazenosti studia a podmínek rezervace.

- Dobu platnosti voucheru lze prodloužit o 3 měsíce a to pouze jedenkrát. O této skutečnosti je potřeba informovat studio telefonicky a to nejpozději 14 dnů před skončením platnosti. Doba platnosti bude prodloužena jedenkrát o 3 další měsíce.

- Klient, který voucher obdržel, je povinnen voucher předložit v den nahrávání. V případě ztráty voucheru bude mít klient, který voucher zakoupil, duplikát zaslaný v e-mailu.

- V případě ztráty voucheru nebo ztráty e-mailu, kam byl zaslán duplikát voucheru je nutné nahlásit jméno a přijmení držitele a stejné údaje klienta, který voucher zakoupil a následně daroval.

- V případě nesdělení těchto nezbytných informací, není studio povinno klienta přijmout.

- Stejně jako pro každou službu, platí stejná pravidla i pro vouchery mimo rezervační zálohy. Doba nahrávání se počítá od předem sjednaného času. V případě, že klient dorazí v den nahrávání opožděně a studio o této skutečnosti nebude informováno, počítá se klientovi čas nahrávání od předem sjednaného času, nikoli od času, kdy do studia dorazil se zpožděním. Důvodem této podmínky je nadcházející session, která může být rezervována hned po klientovi s voucherem. Naše klienty nenecháváme čekat a předem sjednaný čas je pevný čas.


Děkujeme za pochopení výše uvedených podmínek a těšíme se na spolupráci.

Podmínky platné od 1.1.2024.